Calculation of performance factors of researchers and classification of academic journals

Acest proiect are două scopuri: în primul rând, de a automatiza calcularea factorilor de performanță în cercetare care sunt folosiți în rapoarte despre activitatea cercetătorilor și în procesul de acordare a titlurilor didactice și a altor distincții. În al doilea rând, de a centraliza informații despre reviste academice precum factori de performanță din JCR și Scopus. Până acum, am creat o bază de date pentru datele pe care le vom folosi pentru a ne împlini scopurile, automatizăm procesul de populare a bazei de date și lucrăm la implementarea software a algoritmilor prin care factorii de performanță în cercetare sunt calculați. În clipa de față, avem încredere că pașii rămași pot fi realizați în mod eficient.

Calculation-of-performance-factors-of-researchers-and-classification-of-academic-journals-PPT Calculation-of-performance-factors-of-researchers-and-classification-of-academic-journals