COMBATEREA PĂTĂRII UNGHIULARE A CASTRAVEȚILOR (PSEUDOMONAS LACHRYMANS)

Lucrarea de față centrează modalitățile prin care condițiile climatice influențează dezvoltarea bolilor la castraveți din perioada 2018-2019. Conform datelor obținute se poate spune care sunt condițiile de dezvoltare a bacteriozei numite Pseudomonas lachrymans și tratamentele care se dovedesc a fi eficiente în combaterea bolii.

B-III-ANDRADA-SZILAGYI B-III-ANDRADA-SZILAGYI1