Efectele organo-zeolitului ca și amendament în sol asupra creșterii spanacului

Lucrarea de față a avut drept scop verificarea efectelor materialului organo-zeolitic asupra creșterii spanacului, adăugat ca și amendament în sol. Proba de sol a fost recoltată din orizontul de suprafată a terenului situat pe o proprietate de pe valea Seinelului, str. Petofi Sandor, nr. 5, Seini, Maramureș. Experimentul s-a desfășurat în perioada noiembrie 2019 – martie-aprilie 2020. A fost utilizata o proba de sol reprezentata prin tipul Eutricambosol. S-a verificat efectul unui material organo-zeolitic in cresterea spanacului. Din proba de sol recoltata au fost realizate 2 variante de substrat: prima variantă din solul original netratat, (SOL MARTOR), a doua variantă de sol, original în procent de 80%, și tratat cu material organo-zeolitic într-un procent de 20%. (SOL+ORGANO-ZEOLIT) Cele două variante de substrat au fost puse in două lăzi cu dimensiunile de 70 cm lungime, 50 cm lățime, 20 cm adâncime. Evaluarea rezultatelor privind cresterea plantelor s-a realizat in doua intervale la 70 de zile si la 100 de zile. S-a constatat ca materialul organo-zeolitic a sustinut cresterea plantelor care au prezentat dimensiuni si greutati superioare celor crescute pe solul netratat. Plantele din lotul experimental si-au dublat greutatea medie în decurs de 30 de zile. Experimentul realizat la plantele de spanac, pe parcursul a 100 de zile, a dovedit că zeoliții au o acțiune benefică asupra creșterii spanacului. A soil sample represented by the Eutricambosol type was used. The effect of an organo-zeolitic material on spinach growth was verified. From the soil sample were made 2 substrate variants: the first variant from the original untreated soil, (CONTROL SOIL), the second soil variant, original in a percentage of 80%, and treated with organo-zeolitic material in a percentage of 20%. (SOIL + ORGANO-ZEOLITE). The two substrate variants were placed in two boxes with dimensions of 70 cm long, 50 cm wide, 20 cm deep. The evaluation of the plant growth results was performed in two intervals at 70 days and at 100 days. It was found that the organo-zeolitic material supported the growth of plants that had larger dimensions and weights than those grown on untreated soil. The plants in the experimental group doubled their average weight within 30 days. The experiment performed on spinach plants, over 100 days, proved that zeolites have a beneficial effect on spinach growth

Kadar_Ioana_PMM-II Kadar_Ioana_PMM-II-PDF