Evaluarea priorităților de dezvoltare economică a comunei Certeze din județul Satu Mare

Certeze este o comună din județul Satu-Mare, aflându-se la o distanță de 25 de km de granița cu Ucraina. Comuna face parte din Țara Oașului, o zonă recunoscută în deținerea tradițiilor. Comuna Certeze are în componență sa, trei sate: Certeze ( reședința), Huta Certeze și Moișeni. Deși au trecut foarte mulți ani de la Revoluție, comuna Certeze a continuat să se depopuleze. În continuare, migrația tinerilor către Occident este un fenomen îngrijorător care ridică multe semne de întrebare asupra viitorului comunei și asupra dezvoltări acesteia. La vilele uriașe, opulente care decorează peisajul ,,urban,, al comunei, în totală opoziție cu arhitectura rurală tradițională, bunicii își asteaptă copii și nepoții fără prea multe speranțe să revină pe meleagurile natale. Din acest punct de vedere, găsirea unei soluții viabile și solide de dezvoltare rurală este o mare provocare, deoarece analiza duală a factorilor de dezvoltare pe diferite paliere este puternic influențată de lipsa acută a capitalului uman care reprezintă cea mai importantă resursă a comunității și care își pune amprenta asupra capacității de gestionare și management asupra celorlalte resurse. Lucrarea are ca scop evaluarea unor priorități de dezvoltare ale comunei Certeze ținând cont de cele mai importante elemente care favorizează această dezvoltare, prin valorificarea oportunităților identificate. Cercetarea s-a realizat în premieră în cadrul comunei Certeze prin consultarea unui grup de 30 de reprezentanți ai celor mai importante organizații din comună. Metoda de cercetare este bazată pe matricea de analiză SWOT pornind de la ierarhizarea factorilor identificați și interpretarea rezultatelor. Valoarea adaugată a lucrării este adusă prin recomandările făcute pentru prioritizarea proiectelor de dezvoltare, cu utilitate practică deosebit de mare în managementul comunității.

Evaluarea-prioritatilor-de-dezvoltare-economica-a-comunei-Certeze Evaluarea-prioritatilor-de-dezvoltare-economica-a-comunei-Certeze-din-judetul-Satu-Mae-doc