Geometria Tetraedrului

Se știe că una dintre disciplinele matematice, care a generat numeroase
discuții, cu prilejul diferitelor readaptări și modernizări ale învățământului nostru
matematic, a fost geometria.
În primul rând, geometria, are ca scop studiul formelor spațiale, a
proprietăților figurilor, este o aplicație a instrumentului de cercetare matematic
pentru investigarea spațiului unidimensional, bidimensional și tridimensional sau ale
generalizărilor acestuia.
Am ales această temă pentru a studia mai îndeaproape tetraedrul deorece
este o temă care se studiază în gimaziu și liceu, iar cand voi deveni profesor să mă
ajute în pregatirea elevilor, atât în clasă cât și pentru diferite concursuri școlare.
Cea mai simplă distibuție spațială o constituie tetraedrul. Tetraedrul este

un poliedru alcătuit din patru fețe triunghiulare, oricare trei dintre ele intersectându-
se într-unul din cele patru vârfuri. Tetraedrul este cel mai simplu tip de piramidă, la

care baza este triunghi, de aceea mai este denumit și piramidă triunghiulară.
Denumirea de tetraedru provine de la cuvintele grecești: tetra= patru, hedra= față.
Primul capitol, intitulat “Noțiuni teoretice fundamentale”, conține o
prezentare teoretică condensată a cunoștințelor fundamentale legate de tetraedru,
precum și principalele puncte, drepte și plane în tetraedru fiind enunțate și
demonstrate teoreme clasice din geometria tetraedrului. Acest capitol pune în
evidență și principalele tipuri de tetraedre cu definiții și proprietăți specifice fiecărui
tip (tetraedre ortocentrice, tetraedre echifaciale, tetraedre tridreptunghice, tetraedre
Crelle, tetraedre izodinamice și izofaciale, tetraedre regulate). În finalul acestui
capitol, am vorbit despre secțiunile în tetraedu, care este o problema importantă a
geometriei.
Al doilea capitul, intitulat “Teoreme fundamentale în tetraedru”, presupune o
analogie între teoreme clasice de geometrie a triunghiului și corespondentele
acestora din geometria tetraedrului, precum și câteva teoreme celebre în tetraedru ,
enunțate și demonstrate.
Ultimul capitol, capitolul trei, intitulat “Aplicații ale tetraedrului”, conține
diferite probleme și rezolvări pentru fiecare problem în parte, precum și o contribuție
proprie de probleme rezolvată în detaliu.
Pentru elaborarea acestei lucrări am consultat o vastă bibliografie din
literatura matematică.

conferinta
FilipNicu-REZUMAT-1