ÎNSUȘIRILE FIZICO-CHIMICE ALE FĂINII DE GRÂU ȘI DE SECARĂ ȘI A PÂINII OBȚINUTE DIN ACESTEA

Pâinea, un element primordial în existența omenirii, reper important în alimentația umană încă din cele mai vechi timpuri. În lucrarea de față, am încercat sa aduc în prim plan o asemănare între cele două tipuri de făină și să evidențiez rezultatele obținute în urma analizelor de laborator.

STAN-BIANCA-IPA-IV