Prepararea și caracterizarea filmelor de alcool polivinilic modificate cu uleiuri esențiale

Ambalajele antimicrobiene sunt ambalaje active obținute prin încorporarea agenților activi în filmele de ambalare utilizate pentru a împiedica dezvoltarea microflorei de suprafață. Interesul crescut din ultima perioadă pentru ambalaje active se datorează faptului că tot mai multe alimente se degradează datorită acțiunii microorganismelor, iar utilizarea ambalajelor active pot prelungi perioada de valabilitate și siguranța alimentelor. Scopul acestei lucrări a fost obținerea filmelor pe bază de alcool polivinilic modificate cu trei tipuri de uleiuri esențiale (carvacrol, nucșoară și oregano) și caracterizarea lor prin evaluarea rezistenței mecanice și a activității antimicrobiene. Testele pentru rezistența mecanică au fost efectuate cu un dinamometru Zwick/Roell Z1.0 și a fost analizată rezistența la tracțiune si deformarea la rupere. Testele microbiologice au fost efectuate pe extract de carne tocată. S-a constatat că rezistența la tracțiune scade cu creșterea concentrației de uleiuri esențiale, dar nu este o scădere semnificativă. Analizele microbiologice au arătat că la contactul filmului cu mediul de cultură a fost inhibată dezvoltarea microorganismelor ceea ce înseamnă că aceste filme ar putea fi folosite ca posibile ambalaje active în contact direct cu matricea alimentară.