RĂSPUNSUL PĂSĂRILOR LA HRĂNIREA ARTIFICIALĂ, ÎNTR-UN SPAȚIU VERDE URBAN, SUPUS PRESIUNII ANTROPICE ACCENTUATE -STUDIU DE CAZ: PARCUL DE INCINTĂ AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE BAIA MARE

Fauna ornitologică este totalitatea speciilor de păsări dintr-un areal, care poate fi o regiune geografică mai mult sau mai puţin extinsă, sau, în cazul de faţă un oraş. Biodiversitatea faunistică este un indicator al gradului de urbanizare, al nivelului de poluare, dar nu în ultimul rând al atitudinilor generale si ecologice ale populaţiei, determinate în mare măsură de nivelul de educaţie ecologică. Studiul de faţă şi-a propus de a urmărit analiza ornitofaunei într-o zonă urbană antropizată prin răspunsul păsărilor la hrănirea artificială pe timp de iarnă cât şi atragerea acestora utilizând diferite tipuri de hrănitori, atât naturali cât şi artificiali în habitatele parcului de incintă al Facultății de Științe Baia Mare. Cercetările s-au efectuat în perioada 2019-2020 în parcul din incinta Facultăţii de Ştiinţe. Acesastă lucrare oglindeşte măsura în care păsările frecventează spaţiile care au fost modificate prin intervenţia omului, respectiv măsura în care anumiţi parametri climatici şi antropici influenţează biodiversitatea. Rezultatele nu sunt precise în momentul de faţă deoarece datele nu sunt finalizate. Din datele pe care le-am analizat în timpul celor doi ani de cercetare afirmă faptul că există o serie de factori care influenţează frecventarea păsărilor într-un asemenea areal cum ar fi: parametri climatic precum temperatura, precipitaţiile atmosferice, umiditatea, etc., cât şi parametri antropici, unul dintre ele ar fi însuşi omul care poluează extrem de mult aerul prin acţiuni precum fumatul, agitaţia, deplasarea continuă etc.

Prezentare-Licenta