STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE (CERC DE BIOLOGIE ȘI CHIMIE) APLICATE LA TEMA CHIMIA ALIMENTELOR

Lucrarea de față este concepută ca suport de curs pentru cercul de chimie – biologie, vine în întâmpinarea elevilor cu noțiuni care își propun să realizeze dezvoltarea capacității de comunicare și analiză. Procesul instructiv – educativ valorifică și dezvoltă astfel capacitățile de cunoaștere a elevilor, spiritul de observație și investigație.

Șuteu-Preda-Ana
Șuteu-Preda-Ana-lucrare