VALORIFICAREA RESURSELOR DE CUIBĂRIT DISPONIBILE PENTRU ORNITOFAUNA SPAȚIILOR VERZI URBANE -STUDIU DE CAZ: PARCUL MUNICIPAL”REGINA MARIA” BAIA MARE-

În acestă lucrare este prezentat un studiu care ilustrează analiza ornitologică a avifaunei din parcul Municipal “Regina Maria” Baia Mare. Acest studiu presupune parcurgerea săptămânală a unui transect stabilit și înregistrarea tuturor speciilor de păsări întâlnite. Totalitatea speciilor prezente pe transect în perioada analizată (23.11.2018-13.03.2020) au fost încadrate sistematic în ordine și familii, urmând ca pentru fiecare specie să se stabilească originea zoogeografică, fenologia și regimul alimentar. Din totalul speciilor înregistrate s-a analizat ponderea celor care ocupă cuiburile artificiale. Pentru analiza speciilor care frecventează cuiburile artificiale a fost folosită metoda punctelor fixe. Pe langă cuiburile artificiale instalate în parc au fost studiate și cuiburile naturale situate în zona punctelor stabilite în metoda transectelor. În cele din urmă s-a stabilit care din cele două tipuri de cuiburi (naturale și artificiale) sunt cele mai preferate de speciile de păsări din parc.

Silaghi-Roxana-BIII