Conferința poate fi vizualizată live pe Facebook la adresa:

https://www.facebook.com/XGENconference/live/

Joi 14 Mai 2020

Tehnologia Informației

Chairman: Lect. univ. dr. Cosmin Sabo

Conf. univ. dr. habil. Camelia Pintea Mihaela
Șef lucrări dr. ing. Adrian Petrovan
Conf. univ. dr. Andrei Horvat-Marc

12.00 – 12.15 – DAVID – A Small Extract-Transform-Load Application Implementation with Java Swing – Erdei Rudolf, Bora Ionut, Bora Vlad

12.15 – 12.30 – Analiza evoluției populației României – Cirțiu Denis

12.30 – 12.45 – Alumni – Ungur Bogdan-Stefan

12.45 – 13.00 – Minesweeper with solver – Ciople Norbert

13.00 – 13.15 – Trashfinders – Pop Alexandru

13.15 – 13.30 – Air Pollution – Remețan Raul

13.30 – 13.45 – Cercetarea realizării unui magazin electronic – Orban Adam

13.45 – 14.00 – Digitalizarea documentelor financiare  – Bilț Florin

14.00 – 14.15 – Un algoritm de transformare artistică a fotografiilor digitale – Cosma Laura

14.15 – 14.30 – Forest Health Monitoring – Farcas Adrian

14.30 – 14.45 – A study of search algorithms – Câmpan Ștefan Ioan

14.45 – 15.00 – Aplicatie educativa pentru dezvoltarea memoriei – Lakner Diana-Lorena

Științe Inginerești

Chairman: ________

____

____

____

15:00 – 15:15 –

15:15 – 15:30 –

15:30 – 15:45 –

15:45 – 16:00 –

16:00 – 16:15 –

16:15 – 16:30 –

16:30 – 16:45 –

16:45 – 17:00 –

Vineri 15 Mai 2020

Matematică

Chairman: Conf. univ. dr. Dan Barbosu

Prof. univ. dr. Vasile Berinde
Conf. univ. dr. Andrei Horvat Marc
Conf. univ. dr. Laurian Pișcoran

09:00 – 09:15 – Geometria patrulaterelor – Vardai Elena Maria

09:15 – 09:30 – Geometria tetraedrului – Glodan Ștefania Cristina

09:30 – 09:45 – Teoreme fundamentale în geometria triunghiului – Filip Nicu

09:45 – 10:00 – Theoretical and experimental aspects of motion control regarding solenoid actuators – Kesucz Flaviu-Nicolae

10:00 – 10:15 – Metode de rezolvare a unor probleme de geometrie –  Palincaș Dumitrița-Crăciunița

Chimie și Biologie

Inginerie alimentară

Chairman: prof. univ. dr. ing.abil. Mihaly Anca

Conf. univ. dr. Nicula Camelia
Conf. univ. dr. abil. Giurgiulescu Liviu
Conf. univ. dr. Andrei Horvat-Marc

Chimie

Chairman: conf. univ. dr. abil. Peter Anca

Lector dr. Butean Claudia
Lector dr. Racolța Dania
Conf. univ. dr. Andrei Horvat-Marc

11:20 – 11:25 – Derivați ai acidului para-aminobenzoic cu efect anestezic –  Pascut Marcela

11:25 – 11:30 – Metode de stimulare a creativităţii elevilorîn procesul de predare –învățare-evaluarela disciplina chimie – Radu Margareta

11:30 – 11:35 – Reacţii de identificare a anionilor şi cationilor – Laza Şoncodi Florina

11:35 – 11:40 – Metode de analiza a calitatii straturilor oxidice a aluminiului – Sălăgean Cătălin

11:40 – 11:45 – Metode moderne de evaluare a elevilor – Covaci Magdalena

11:45 – 11:50 – Cuprul – metode de predare -învățare-evaluare – Mirela Emilia Pop

11:50 – 11:55 – Coloranți azotici – Pomană Liviu Daniel

11:55 – 12:00 – Aplicatii practice in educatia nutritionala a elevilor.– Bilan Damaris

12:00 – 12:05 – Amino acid analysis by paper chromatography – Chis (Nados) Codruta Maria

12:05 – 12:10 – INCIDENTA INFECTIILOR CU TREPONEMA PALLIDUM DEPISTATE IN PERIOADA IANUARIE 2018-DECEMBRIE2019 IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE A SPITALULUI JUDETEAN DR. CONSTANTIN OPRIS BAIA MARE – Trif Sanda

12:10 – 12:15 – Determinarea alcoolemiei prin metoda gaz-cromatografică – David (Munteanu) Daniela Ștefania

12:15 – 12:20 – Laboratory experiment – Dolhai Gyongyi

12:20 – 12:25 – Strategii didactice utilizate în cadrul activităților extrașcolare (cerc de biologie și chimie) aplicate la tema chimia alimentelor – Șuteu (Preda) Ana

12:25 – 12:30 – METODE MODERNE DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – Daraban (Szilagyi) Renata

12:30 – 12:35 – Metode de studiu a acidului sulfuric(obținere si proprietăți) – Trufan(Morar) Liana

Biologie

Chairman: conf. univ. dr. Jelea Marian

Lector dr. Roșca Oana
Lector dr. Mihalescu Luci
Conf. univ. dr. Andrei Horvat-Marc

12:35 – 12:45 –  Isolation of nitrogen fixing bacteria from soil – Filip Claudiu-Denis

12:45 – 12:55 – New research on ecology, ethology, morphology and evolution of the popular red beet population (Melasoma populi L. 1758) – Andreea SICOE, Diana ROBU, Teodora GRIGOROIU

12:55 – 13:05 – Fructe permise și interzise în diabet – Jurjea Georgiana

12:05 – 13:15 – Population distribution of Bombina variegata near Mogosa lake – Almási Levente

13:15 – 13:25 – Infecțiile tractului urinar – Mărcuș Călina Andreea

13:25 – 13:35 – Acţiunea antibacteriană a rizomilor de Zingiber officinale, a rădăcinii de Armoracia rusticana şi de Mahonia aquifolium asupra unor tulpini bacteriene rezistente la antibiotice – Crisan Melisa

13:35 – 13:45 – MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL POPULAȚIEI DEFOLIATORULUI LYMANTRIA MONACHA 1.,1958 ÎN CADRUL OCOLULUI SILVIC ROMANI, JUDEȚUL VÂLCEA – Emilia Teodora GRIGOROIU

13:45 – 13:55 – Analiza microbiologica a cărnii-Salmonella – Morariu Andreea Maria

Decontaminarea solurilor poluate cu metale grele – Oros Georgiana

Streptococul beta hemolitic   – Muțiu Alexandra Ramona

Combaterea manei(Peronospora brassicae) la varză – Pop Diana-Ancuța

Combaterea pătării unghiulare a castraveților (PSEUDOMONAS LACHRYMANS) – Szilagyi Andrada Mihaela

RĂSPUNSUL PĂSĂRILOR LA HRĂNIREA ARTIFICIALĂ, ÎNTR-UN SPAȚIU VERDE URBAN, SUPUS PRESIUNII ANTROPICE ACCENTUATE -STUDIU DE CAZ: PARCUL DE INCINTĂ AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE BAIA MARE – GARDOSI KERIN-KERIN

VALORIFICAREA RESURSELOR DE CUIBĂRIT DISPONIBILE PENTRU ORNITOFAUNA SPAȚIILOR VERZI URBANE -STUDIU DE CAZ: PARCUL MUNICIPAL”REGINA MARIA” BAIA MARE – Silaghi Roxana

Determinarea prin metode microscopice a produselor culinare de pe piață – Tomoiagă Gabriela

Determinarea prin metode microscopice a calității produselor medicinale de pe piață (Leonurus cardiaca, Crataegus monogyna, Valeriana officinalis) – Paul Monica Mădălina

STUDII PRIVIND INFLUENȚA CADMIULUI ASUPRA UNOR PROCESE FIZIOLOGICE LA TRITICUM AESTIVUM (GRÂU) – Vancea Ileana

Distribuția speciei LACERTA AGILIS(Șopârla de câmp)(Reptilia : SQUAMATA) din perimetrul lacului Mogoșa(M-ții Gutâi)-Bizo-Szucs Tamara

Protecția Mediului

Chairman: prof. univ. dr. ing. Damian Floarea

Lector dr. Nasui Daniel
Lector dr. Vosgan Zorica
Conf. univ. dr. Andrei Horvat-Marc

ȘTIINȚE ECONOMICE

Chairman: conf. univ. dr. Corina Pop-Sitar

Conf. univ. dr. Rita Toader

Conf. univ. dr. Diana Ighian

Conf. univ. dr. Andrei Horvat-Marc

15:30 – 15:45 – Rolul companiilor în dezvoltarea comunității – Morlovea Elvira Elena

15.45 – 16.00 – Negocierea în afaceri pe plan mondial – Oarga Paul Alexandru

16.00 – 16.15 – Stiluri eficiente de conducere ale managerilor – Nistor Andreea Diana

16.15 – 16.30 – Comunicarea eficienta in organizatie – Benzar Maria

16.30 – 16.45 – Strategii organizaţionale de prevenire a stresului ocupaţional – Lese Marinela

16.45 – 17.00 – Cele 21 de legi supreme ale liderului – Morlovea Elvira Elena

17.00 – 17.15 – Impactul economico-social al implementării proiectelor europene în dezvoltarea rurală – Rogojan Maria Elena