prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa

prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa

prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada 1982 – 1984 – Inginer stagiar anul I + II (prin repartiţie guvernamentală)
Activităţi şi responsabilităţi principale: Activităţi de execuţie şi întreţinere Instalaţii Fixe de Tracţiune Electrică (IFTE)
Regionala de Căi Ferate Cluj, secţia IFTE Cluj – Napoca, P-ța Victoriei nr. 1, Cluj – Napoca

Perioada 1984 -1985 – Inginer anul III de stagiu (prin repartiţie guvernamentală)
Activităţi şi responsabilităţi principale: Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
Universitatea Tehnică Cluj – Napoca, (UTC-N), Facultatea de Electrotehnică, str. G Bariţiu 26-28
Perioada 1985 – 1991 – Funcţia sau postul ocupat Asistent
1991 – 1998 – Şef lucrări
1998 – 2001 – Conferenţiar
2001 – prezent – Profesor (conducător de doctorat în specializarea Inginerie Electrică din anul 2003)
Activităţi şi responsabilităţi principale: Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
UTC-N, Facultatea de Inginerie Electrică, str. G Barițiu 26-28
Cursuri, lucrări de laborator, seminarii, coordonare proiecte de diplomă şi / sau de doctorat

2005 – prezent
2005 – 2012
2008 – 2011
2011 – 2012
2011 – prezent
2012 – 2016
2016 – prezent
Directorul centrului de cercetare în ELectroMagnetism Aplicat (ELMA), UTC-N, centru acreditat
CNCSIS, certificat nr. 89/2.06.2005 şi intern ca şi platformă de cercetare (2010), UTC-N
Directorul Oficiului de Relaţii Internaţionale (ORI), UTC-N
Şeful Catedrei de Electrotehnică, UTC-N
Directorul Departamentului de Electrotehnică şi Măsurări, UTC-N
Membru în Comisia de Inginerie Electrică, din 2016 preşedinte al comisie CNATDCU, București
Prorector resursele umane şi politici financiare, Vice-președinte al Consiliului de Administrație
(CA), UTC-N
Rector, Președinte al CA, UTC-N

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii centrului de cercetare în electromagnetism aplicat ELMA
Managementul Oficiului de Relaţii Internaţionale ORI
Managementul Catedrei de Electrotehnică
Managementul Departamentului de Electrotehnică şi Măsurări
Activităţi specifice comisiei de inginerie electrică din cadrul CNATDCU
Managementul prorectoratului de resurse umane şi politici financiare
Guvernanță și management universitar

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada 1977 – 1982 studii de licenţă
1991 – 1998 studii doctorale
Calificare :Diploma de Inginer
Doctor în Inginerie Electrică / Diploma de Doctor Inginer. Titlul tezei: Contribuţii la rezolvarea prin tehnici numerice de optimizare a problemelor inverse de câmp electromagnetic, UTC-N
UTC-N, Facultatea de Electrotehnică

1991 – bursier DAAD (9 luni)
Specializare în domeniul proiectării optimale a dispozitivelor electromagnetice. Modelarea numerică a câmpului electromagnetic, proiectare CAD, tehnici de optimizare.
Universitatea “Friedrich Alexander” Erlangen, Germania, Departamentul de Electrotehnică Teoretică, (prof. dr. ing. Rolf Unbehauen)