Art. 1 – Înscrierea la concurs

(1) Înscrierile la XGEN 100 Hacks se fac pe baza unui formular online, care se găsește la adresa www.xgen.ro .

(2) Echipele înscrise la concurs vor fi contactați de către organizatori, pentru a li se comunica dacă înscrierea a fost acceptată și pentru a confirma participarea la XGEN 100 Hacks, în cazul în care a fost acceptată.

(3) Sunt eligibili la concurs studenții care urmează cursuri la nivel licență sau masterat al unei universități.

(4) Având în vedere locurile limitate, se va ține cont de următoarele criterii de departajare, în cazul în care numărul maxim de participanți va fi atins:

   – Echipele care au cel puțin un membru cu experiență în domeniu (proiecte proprii, participări la concursuri, studenți care lucrează în domeniu etc.)

   – Echipele cu membri care sunt studenți la facultățile de profil

(5) Organizatorii se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților. Acestea sunt utilizate doar în scopul organizării evenimentului XGEN.

 

Art. 2 – Desfășurarea evenimentului

(1) Organizatorii au obligația să asigure condițiile necesare desfășurării concursului.

(2) Accesul la eveniment în calitate de participant la hackathon este permis pe baza prezentării carnetului de student.

(3) Participanților le este permis să utilizeze componente electronice personale pe durata concursului.

(4) Participanții au obligația de a nu modifica și de a nu provoca distrugeri incintelor și componentelor care le sunt furnizate.

(5) Limita de timp în care proiectul trebuie realizat în cadrul hackathonul este de 24 ore, iar jurizarea are loc după expirarea acesteia.

(6) În cazul în care unii participanți reușesc să finalizeze proiectul mai repede decât limita maximă de timp, aceștia trebuie să fie prezenți în ultima zi a competiției, pentru a prezenta proiectul în fața juriului.

(7) Accesul la Internet este permis pe durata evenimentului.

(8) Este permisă utilizarea bibliotecilor open-source, atâta timp cât participanții scot în evidență, în fața juriului, contribuția personală asupra proiectului.

(9) Este interzisă „colaborarea” între echipe sau „sabotarea” altor echipe din concurs, respectiv comunicarea cu persoane din afara concursului.

(10) Premierea câștigătorilor are loc imediat după jurizare, în cadrul festivității de încheiere.

 

Art. 3 – Mențiuni speciale

(1) Organizatorii au dreptul de a modifica acest regulament sau alte date cu privire la concurs sau la desfășurarea acestuia, dar sunt obligați să anunțe, în timp util, participanții și companiile colaboratoare.