Strategii de sprijin pentru ȋnvăţare, ȋn cazul copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale

Author:
JERCAN LAVINIA-LOREDANA

Educația incluzivă este o provocare pentru schimbarea atitudinilor, a mentalităților, a politicilor și a practicilor de excludere si segregare.
Şcoala incluzivă este mediul în care se învață acceptarea diversității fizice, psihice, economice, sociale și culturale. Materialul de fațǎ prezinǎ strategii specifice predǎrii atunci cȃnd ȋn colectivul clasei existǎ copii cu Cerințe Educaționale Speciale, tehnici aplicabile care contribuie la includerea copiilor cu CES ȋn ȋnvǎțǎmȃntul de masǎ.

109_Strategii_de_sprijin-1