Biodiversitatea

Authors: Naomi Puscas, Teodora Tempe

Biodiversitatea descrie în mod colectiv miliardele de organisme vii unice care trăiesc pe Pământ, precum și interacțiunea dintre ele.
Unele dintre cele mai importante tipuri sunt biodiversitatea vegetală și animală.
Avem nevoie de biodiversitate pentru că întreține solul, purifică aerul, reglează clima, oferă hrană.
Natura ar putea rezolva probleme viitoare, cu care știm deja că ne vom confrunta. Cunoașterea științifică crește și evoluează.
De exemplu, natura a ajutat și continuă să ajute cu progrese medicale importante. Există plante medicinale de o putere extraordinară în lume.

147_Biodiversitatea