DECONTAMINAREA SOLURILOR POLUATE CU METALE GRELE

Scopul lucrării îl constituie prezentarea metodelor de depoluare specifice, a solurilor poluate cu metale grele. Fierul, cuprul, zincul, cobaltul, etc. în cantități mici sunt necesare dezvoltarii plantelor. În cantități mari devin toxice pentru organism. Mercurul, plumbul, cadmiul nu sunt necesare plantelor si sunt periculoase. Efectele dăunătoare ale metalelor grele depind de mobilitatea lor. Fitoremedierea prin fitoextracție a solurilor poluate cu metale grele reprezintă o tehnologie promiţătoare. Plantele folosite pentru fitoremediere şi-au dezvoltat strategii de rezistenţă la toxicitatea diferitelor metale prin complexarea metalelor grele în interiorul celulelor cu liganzi.

BIII-Oros-Georgiana
BIII-Oros-Georgiana-1